Opstartgesprek

15-7-2016

Tijdens het oriƫnterende opstartgesprek worden het onderwerp en mogelijke onderzoeksvragen verkend. Het is belangrijk leerlingen erop te wijzen dat de onderzoeksvraag (of hypothese) onderzoekbaar en realistisch moet zijn. Kan ik deze vraag onderzoeken met de beschikbare bronnen en in de tijd die ervoor staat?

Ook is het goed leerlingen erop te wijzen dat alle eventuele deelvragen een bijdrage moeten leveren aan het beantwoorden van de hoofdvraag,

Handig is het ten slotte om de verschillende soorten onderzoeksvragen met de leerlingen te bespreken om zo te komen tot een keuze van de vraag die het beste bij het onderwerp past: 

Beschrijvende vragen

Een beschrijvende vraag leidt meestal tot een beschrijving van een bepaalde kwestie, kunstwerk of voorstelling.

Vergelijkende vragen

Bij een vergelijkende vraag vergelijk je twee of meer oplossingen,visies,  kunstwerken, voorstellingen enz. met elkaar .

Verklarende vragen

Bij een verklarende vraag  geef je een verklaring voor iets, bijvoorbeeld wat waren de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog, waarom gaan voetbalclubs op kunstgras spelen of wat waren de bedoelingen van een kunstenaar met zijn werk. Deze vragen beginnen vaak met waarom.

Evaluatieve vragen

Bij een evaluatieve vraag geef je, op basis van je onderzoek, een (waarde)oordeel over iets, bijvoorbeeld: Moet je op kunstgras anders trainen, dan op echt gras of is een kunstwerk gedateerd?

Voorspellende vragen

Bij een voorspellende vraag maak je een voorspelling van de uitkomst van een bepaalde actie of een interventie.

Overige begeleidingsgesprekken

Voor de overige begeleidingsgesprekken zijn, zowel voor de docent als de leerling formulieren beschikbaar. 


 


 


 


 

Contactpersoon