Eindtermen informatie- en onderzoeksvaardigheden

18-7-2016

​Wat mag je met betrekking tot onderzoeksvaardigheden van leerlingen op het eind van havo en vwo verwachten?

In bijgaand document wordt een suggestie gedaan voor eindtermen voor de gammavakken voor zowel informatie- als onderzoeksvaardigheden.

In deze eindtermen wordt onderscheid gemaakt tussen attitudes, vaardigheden en kennis. De volgorde is bewust gekozen. De vaardigheden staan weliswaar centraal, maar zonder de juiste (kritische) houding boet het onderzoek aan kwaliteit in. Ook is kennis met betrekking tot elk van de zes onderscheiden stappen van essentieel belang om telkens de juiste keuzes te kunnen maken.