Beoordelen van onderzoek

18-7-2016

Het is belangrijk dat de beoordeling van onderzoeksopdrachten consistent is met de beoogde leerdoelen. Ook is aan te raden de leerdoelen en beoordelingscriteria vooraf aan de leerlingen te geven en na afloop de beoordeling met leerlingen te bespreken.

Artikel over rubrics

​Voor het beoordelen van onderzoeksvaardigheden wordt vaak gebruik gemaakt van rubrics. In een artikel over rubrics wordt ingegaan op vragen als 'Wat is een (goede) rubric?' en 'Hoe kun je als docent, maar ook als leerling rubrics gebruiken?'

Beoordelingsinstrumenten 

'Onderzoek in zes stappen' bevat ook een aantal beoordelingsformulieren in Excel, gebaseerd op rubrics. Deze rubrics bevatten criteria voor het beoordelen van (delen van) het onderzoek. Uit deze criteria kan, desgewenst, een keuze worden gemaakt. Het gaat om het beoordelen van:

  • Bronnenonderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Proefondervindelijk/experimenteel onderzoek (profielwerkstuk/sectorwerkstuk)
  • Mondelinge presentatie
  • PowerPoint Presentatie
  • Poster
  • Single-Point rubric (vooral geschikt voor het formatief beoordelen van onderzoek)
  • Betoog