Opstartgesprek5583315-7-2018 00:04:1853htmlFalseaspxTijdens het oriënterende opstartgesprek worden het onderwerp en mogelijke onderzoeksvragen verkend. Het is belangrijk leerlingen te wijzen op het belang van het soort onderzoeksvraag.Website artikelpagina
Begeleiden van leerlingen5583415-7-2018 00:04:18930htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Beoordelen van onderzoek5583515-7-2018 00:04:181821htmlFalseaspxInstrumenten voor het beoordelen van onderzoeksvaardigheden.Website artikelpagina
Leerlijn onderzoeksvaardigheden5583615-7-2018 00:04:18147htmlFalseaspxHoe maak je onderzoeksopdrachten die steeds een groter beroep doen op de onderzoeksvaardigheden van leerlingen? Website artikelpagina
Eindtermen informatie- en onderzoeksvaardigheden5583715-7-2018 00:04:18527htmlFalseaspxWat mag je met betrekking tot onderzoeksvaardigheden van leerlingen op het eind van havo en vwo verwachten?Website artikelpagina
Inleiding5583815-7-2018 00:04:18682htmlFalseaspxDeze website maakt onderscheid tussen verschillende soorten onderzoek: bronnenonderzoek, proefondervindelijk onderzoek, ontwerpen en modelleren.Website artikelpagina
Fasenbeschrijving5583915-7-2018 00:04:18123htmlFalseaspxIn deze fasenbeschrijving voor opdrachten onderzoek doen en ontwerpen worden in het VO vier fasen onderscheiden: Website artikelpagina
Complexiteitsscan van onderzoeksopdrachten5584015-7-2018 00:04:18118htmlFalseaspxComplexiteitsscan van onderzoeksopdrachten.Website artikelpagina
Contactformulier5584115-7-2018 00:04:1883htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Hulp bij het maken van een profielwerkstuk5584215-7-2018 00:04:18939htmlFalseaspxVerschillende hogescholen en universiteiten bieden ondersteuning bij het maken van een profielwerkstuk. Hieronder staat een overzicht.Website artikelpagina