Dr. E.L. (Erik) Woldhuis

Telefoon: (053) 4840 401
E-mail: e.woldhuis@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Natuurkunde

Erik Woldhuis is werkzaam in de afdeling VO Tweede Fase. Hij is leerplanontwikkelaar Natuurkunde en heeft een bijzondere interesse voor het aanleren van hogere denkvaardigheden, (computer)modelleren en het toetsen van vaardigheden en inzicht. Daarnaast heeft hij ervaring in het onderwijs, onderzoek en methode schrijven.

 Publicaties

 

 

Leerplankundige analyse PISA 2015584122-11-2017 11:36:39867http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Monique van der Hoeven;Victor Schmidt;Jeroen Sijbers;Erik Woldhuis;Berthold van Leeuwen;Gerdineke van SilfhoutHet Programme for International Student Assessment (PISA) wordt sinds 2000 driejaarlijks uitgevoerd onder auspiciën van de OECD. Hoofdbestanddeel van dit programma is een internationaal vergelijkingsonderzoek van leerprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs van vijftien jaar oud met betrekking tot lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland presteert in PISA van 2015 nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO-landen en is binnen de EU een toppresteerder. De resultaten laten echter een dalende lijn zien. In 2015 is het gemiddelde niveau van Nederlandse leerlingen sterker gedaald dan het gemiddelde van de overige OECD-landen. Voor natuurwetenschappen en wiskunde is de daling ten opzichte van 2012 significant. SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.Pdf-bestand
Leermiddelenmonitor 17-18: Leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid117798-1-2019 10:15:45927http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Heijnen, M.;Erik Woldhuis;Maaike Rodenboog;Petra FisserSLO brengt, in samenwerking met Kennisnet, sinds 2007 het leermiddelengebruik in Nederland in kaart. De Leermiddelenmonitor zoomt in op leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van methoden en zelf gevonden of ontwikkelde leermiddelen, het gebruik van digitale leermiddelen, verschil in gebruik tussen leraren in het po en vo, verschil in gebruik tussen leraren in het vmbo en havo/vwo, en leermiddelenbeleid. Pdf-bestand