Sector

  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw

Vakgebied

  • Bewegen, sport en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding 2

Vakspecifiek thema

  • Toetsen en volgen
  • Bewegen als middel

H.P.M. (Eric) Swinkels

Telefoon: (053) 4840 404
E-mail: e.swinkels@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar/vakexpert bewegingsonderwijs & sport

​​​​Is werkzaam bij Tweede fase. Is expert voor het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij), het oude vak LO2, en ook actief voor dit vak in het vmbo. Is daarnaast actief op het gebied van toetsing en assessment van open opdrachten voor deze vakken en betrokken bij de wedstrijd Profielmeesterstuk en de competentiegerichte benadering daarvan. 

 Publicaties

 

 

Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 20151089220-5-2015 09:38:153523http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel;Eric SwinkelsDoel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd. Richtinggevende vragen daarbij zijn: welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar? Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs? Wat moet, mag en kan? Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering? De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport. Pdf-bestand
BSM toetsvoorbeelden. IJkpunten voor het curriculum van het van het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij1101016-7-2015 16:13:1510680http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Anthoni, K.;Kamp, W. van de;Schrik, E.;Veldboer, R.;Witsiers, D.;Eric SwinkelsNa de invoering van de geglobaliseerde eindtermen in 2007 ontstond bij de scholen uit de BSM netwerken de behoefte aan een manier van toetsing die als een landelijke norm zou kunnen gelden en die tevens als ijkpunt voor het curriculum kon dienen. Een ontwikkelgroep van SLO en vijf regionale netwerkbegeleiders hebben daarom 22 toetsvoorbeelden ontwikkeld die het gehele programma van BSM beslaan: eerst twee theoretische toetsvoorbeelden, daarna zestientoetsvoorbeelden van praktische opdrachten bewegen voor spel, turnen, bewegen op muziek, atletiek en zelfverdediging. Tot slot komen toetsvoorbeelden van de vier bijzondere praktische opdrachten voor BSM aan bod: lesgeven, organiseren, het maken van een trainingsprogramma en de onderzoeksopdracht voor vwo. Pdf-bestand
LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten1129117-8-2015 18:08:124269http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Massink, M.;Witsiers, D.;Ger van Mossel;Eric SwinkelsMet de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte inrichten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktische als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid. Pdf-bestand
Reader Bewegen, Sport en Maatschappij1142516-7-2015 16:12:413144http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Eric SwinkelsReader BSM is een compleet uitgewerkt overzicht voor het vak BSM zoals de leerlingen van Sg Twickel uit Hengelo dat krijgen als ze kiezen voor BSM in de 2e fase van havo of vwo. Het examenvak BSM wordt op deze school sinds 1999 gegeven, eerst onder de naam LO2 (h/v). De school was destijds een van eerste scholen die dit vak aanbood en heeft sindsdien alle ontwikkelingen gevolgd. De reader is bedoeld als voorbeeld en als inspiratie voor docenten die BSM op hun school geven of bezig zijn het vak te ontwikkelen voor hun leerlingenPdf-bestand