Sector

  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw

Drs. A. (Albert) van der Kaap

Telefoon: (053) 4840 322
E-mail: a.vanderkaap@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij

Albert van der Kaap is leerplanontwikkelaar voor het vak geschiedenis. Hij maakt deel uit van de pilot-commissie voor het nieuwe geschiedenis-examenprogramma. Hij is (mede)verantwoordelijk voor het ontwerp van een leerlijn informatievaardigheden is betrokken bij het project "Kwaliteitsborging Schoolexamens". Hij houdt zich bezig met de aansluitingsproblematiek voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs, met name daar waar competenties, waaronder onderzoeksvaardigheden centraal staan. Hij maakt deel uit van het team dat deelname aan olympiades stimuleert in het kader van talentontwikkeling. Hij is medecoördinator van de vaksectie mens- en maatschappijvakken.

 Publicaties

 

 

Geschiedenis en de aansluiting vmbo-tl - havo: hoe haal je meer uit de leerlingen?1104920-5-2015 11:49:091700http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Albert van der KaapDe theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Net als de andere vmbo-leerwegen is de tl een tussenstation naar vervolgonderwijs, maar in dit geval kan dat zowel mbo als havo zijn. In deze publicatie staat de vraag centraal hoe je tl-leerlingen bij het vak geschiedenis beter kunt voorbereiden op de overstap naar havo. Het maken van extra opdrachten op havoniveau blijkt de prestaties van leerlingen te verhogen, zo blijkt uit een onderzoek van SLO samen met het Montessori College Twente in Hengelo. Bovendien helpen de opdrachten bij de determinatie; leerlingen kunnen laten zien of ze voor geschiedenis op het havo genoeg in huis hebben.Pdf-bestand
Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015?1109331-3-2016 15:17:06265http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Albert van der Kaap;Elvira FolmerMet ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuw centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. In de aanloop naar dat nieuwe examen is geëxperimenteerd met het nieuwe examenprogramma. Ervaringen die daarmee sinds 2009 zijn opgedaan zijn verzameld door het bevragen van zowel leraren als leerlingen. In september 2015 is een vragenlijst uitgezet onder docenten. Daarin is gevraagd naar hun ervaringen met het centrale examen en of de examenresultaten voor hen aanleiding zijn om de voorbereiding van het examen anders aan te pakken.Pdf-bestand
Hoe denken examenleerlingen havo/vwo over het vak geschiedenis?110946-4-2016 15:10:38629http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Albert van der Kaap;Elvira FolmerMet ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuw centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. In de aanloop naar dat nieuwe examen is geëxperimenteerd met het nieuwe examenprogramma. Ervaringen die daarmee sinds 2009 zijn opgedaan zijn verzameld door het bevragen van zowel leraren als leerlingen. In 2015 heeft zo'n vragenlijstonderzoek plaatsgevonden onder leerlingen. Het doel van de vragenlijst was een beeld te krijgen van de opvattingen van examenleerlingen havo/vwo over het (nut van het) vak geschiedenis en hun epistemologische opvattingen. Dit rapport bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst op hoofdlijnen. Een losse bijlage presenteert de uitgebreide resultaten per thema, uitgesplitst naar havo- en vwo-leerlingen, naar goede, minder goede en zwakke leerlingen en naar jongens en meisjes. Ook wordt gekeken of leerlingen van wie een of beide ouders niet in Nederland zijn geboren tot andere oordelen komen dan de overige leerlingen.Pdf-bestand
In voorbereiding op een nieuw centraal examen geschiedenis1110220-8-2015 15:17:12356http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Albert van der Kaap;Elvira FolmerPdf-bestand
Enquête nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase 1111930-1-2014 09:33:55135http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Albert van der KaapMet ingang van 2015 komt er een eind aan de tijdelijke afwijking die eruit bestond dat het centraal examen geschiedenis betrekking had op domein A en C. Vanaf 2015 heeft het centraal examen betrekking op domein A en B, dus op Historische vaardigheden en Oriëntatiekennis van de tien tijdvakken. Om de implementatie van dit nieuwe centraal examen te monitoren heeft SLO onderzocht op welke wijze docenten vorm geven aan het examenprogramma, welke keuzes zij maken met betrekking tot de leerstofordening en het PTA. Ook is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over het nieuwe programma en welke knelpunten zij ervaren. Pdf-bestand